Majeng Media AB

Välkommen!

Nyheter Q1 2021

Filmdistribution i Norden

Majeng Media erbjuder fysisk och digital filmdistribution till återförsäljare i Norden. Vi har avtal med tunga samarbetspartners som Kulturtuben, SVT, TriArt Film, Suntower, Auto Images och Flyingehus.


om oss katalog
Från Macahan till Macken
Nyheter från facebook